Mit barn tager ikke nok på

Forfatter Azadeh Houshmand Øregaard, MD, PhD og IBCLC (maj 2021)

Faktaboks

 • Vægten er en nem og håndgribelig måde at vurdere et barns trivsel på, men det er ikke den eneste måde. Vægten skal altid sammenholdes med barnets almene tilstand, når trivslen skal vurderes. 
 • Vækstkurver, der bruges til at vurdere børns vækst, beskriver den gennemsnitlige vækst, og dit barns vækst kan sagtens afvige fra den gennemsnitlige vækst, uden at der er noget galt. En mindre stejl vægtøgning eller en afvigelse fra vækstkurven bør derfor ikke i sig selv give anledning til tilskud med modermælkserstatning.  
 • Dårlig trivsel er en betegnelse for manglende vægtøgning der ikke kan forklares ud fra almindelige variationer. Det kan skyldes sygdom, forkert ernæring og psykosociale problemer. 
 • Udover manglende vægtøgning vil et barn, der ikke trives, have få våde bleer, mørk eller koncentreret urin, uregelmæssig og sparsom afføring, og være apatisk eller grædende, slapt med en grå eller bleg hudfarve.  
 • Dårlig trivsel er et symptom på et underliggende problem, og løses ved at afklare det underliggende problem/tilstand. 
 • Et vægttab på op til 7-10% lige efter fødslen er acceptabelt, så længe barnet indhenter fødselsvægten indenfor 14 dage. 

Hvordan vurderer man et spædbarns trivsel? 
Vægten er en nem, håndgribelig, og vigtig måde at måle et spædbarns trivsel på, fordi vægtøgning er et tegn på, at barnet er sund og rask og får tilstrækkelig med mad (1). Vægtøgning er dog langt fra den eneste måde at vurdere barnets trivsel på og følgende ting er mindst lige så vigtige pejlemærker for trivsel: • Dit barn er interesseret i at spise og “melder sig” ca. 8 gange i døgnet 

 • Dit barn er vågen og opmærksom noget af tiden
 • Dit barn virker veltilpas meget af tiden
 • Dit barn er ikke konstant urolig, grædende, eller sløv
 • Dit barn har afføring som svarer til alderen*
 • Dit barn har normal hudfarve - ikke bleg, grå eller meget gul.

*Ca. 4 dage efter fødslen skal dit barns afføring blive blød, gul og grynet og fortsætte med at se sådan ud så længe barnet fuldammes. I den første måned kan dit barn  have afføring flere gange dagligt, men efter den første måned kan der gå op til 1-2 uger imellem hver afføring, og det er helt normalt. Det er vigtigt at vide, at børn, der får helt eller delvis modermælkserstatning, kan få forstoppelse; hvis dit barn får modermælkserstatning, skal det derfor som udgangspunkt have afføring hver anden dag.  (2). 

Efter de første 14 dage, kan man bruge vækstkurver til at vurdere barnets vækst. Her vil lægen eller sundhedsplejersken sammenligne dit barns alder i måneder med barnets vægt, længde/højde og hovedomfang. Fordi de bruges af sundhedspersonale, kan  vækstkurver hurtigt komme til at betyde rigtig meget, når man skal vurdere det lille spædbarns trivsel, men det er vigtigt at huske, at kurverne er et redskab for læger og sundhedsplejersker, og ikke en facitliste for trivslen. Forældre kan blive meget optagede af kurverne, og mange forældre misforstår kurverne og tror, at barnet kun er i trivsel, hvis barnet enten følger én kurve hele tiden eller ligger på 50 percentilen (altså lige i midten) - men variationer og mindre stejle vægtøgninger er helt acceptable og behøver ikke nødvendigvis føre til supplerende modermælkserstatning (1).  

På vækstkurver betragtes alt imellem 3-97 percentilerne som værende indenfor normalområdet (tænk på den berømte klokkeformede normalkurve, hvor alt inde i klokken er indenfor normalområdet). Kurverne beskriver hvordan gennemsnittet vokser, og dit barn kan vokse mere uregelmæssigt og derfor ikke nødvendigvis følge én enkelt kurve. Derfor er det hellere ikke altid et problem hvis du har et barn der krydser én eller flere percentiler på vækstkurven. Desuden vokser mange børn i ryk, med perioder med langsom vækst efterfulgt af perioder med hurtig vækst; det kan derfor være uhensigtsmæssigt at vurdere dit barns vækst med for korte tidsintervaller, og det anbefales ikke at måle hyppigere end hver 14. dag når først barnet har indhentet sin fødselsvægt (1). 

Hvad er dårlig trivsel?  
Definitionen på “dårlig trivsel” er ikke entydig (1). Hvis dit barn ikke vokser som det skal, og det ikke kan forklares med nogle af de almindelige variationer nævnt ovenover, kan der være tale om dårlig trivsel (2). Dårlig trivsel kan skyldes forskellige sygdomme, forkert ernæring, eller psykosociale problemer (1). Grænsen for hvornår vægtøgningen betragtes som utilstrækkelig er ikke entydig, og afhænger af om der er andre symptomer eller faktorer der kunne tyde på at dit barn ikke har det godt (1). 

Tegn på dårlig trivsel hos dit barn(2)

 • Dit barn er apatisk eller græder meget  
 • Dit barn er slap  
 • Dit barn har en gusten/bleg hudfarve 
 • Dit barn har få våde bleer dagligt 
 • Dit barn har mørk koncentereret urin 
 • Dit barn har uregelmæssig sparsom afføring 
 • Dit barn har mindre end 8 (ofte kortvarige) amninger dagligt 
 • Dit barn har manglende vægtøgning, evt. vægttab, og barnet følger ikke sin vækstkurve  

Til forskel vil et barn der trives, men bare vokser langsomt, stadigvæk følge sin vækstkurve (2).   

Hvorfor tager mit barn ikke nok på?  
Hvis dit barn ikke tager nok på, er det vigtigt at kunne skelne mellem, hvorvidt barnet er i dårlig trivsel, eller om det bare skyldes, at dit barn afviger fra den gennemsnitlige vækst. Det er vigtigt at huske de ovennævnte tegnene på god trivsel beskrevet længere oppe, og bruge dem hvis du bliver i tvivl om, hvorvidt dit barn er i trivsel. Hvis dit barn ikke udviser de almindelige trivselstegn, kan det være et tegn på dårlig trivsel.(2).   

Hyppige årsager til manglende trivsel (2)  

 • Dit barn indtager ikke nok mælk 
 • Dårlig sutteteknik
 • For få måltider 
 • Anatomiske abnormaliteteranormaliteter som f.eks. læbe-gane spalte 
 • Fysiologiske abnormaliteteranormaliteter som f.eks. for tidlig fødsel eller neurologisk umodenhed/andre neurologiske problemer
 • Opkast, diarré, allergi og/eller intolerans som gør at barnet ikke optager føden (f.eks. glutenallergi) 
 • Højt energiforbrug (f.eks. hjertesygdom og infektion). 
 • Hvis du har lav mælkeproduktion  
 • Sygdom, større blodtab efter fødslen, brystkirurgi (særligt brystreduktion), manglende udvikling af brystvæv 
 • Dårlig nedløbsrefleks - mælkeproduktionen fejler ikke noget men mælken kommer ikke ud af brystet. Skyldes oftest stress, bekymring og træthed, og rygning kan også forårsage langsom nedsløbsrefleks).  

Hvad kan jeg gøre for at sikre mig, at mit barn vokser som det skal 
Den bedste måde at sikre, at dit barn vokser som det skal, er ved at se på ovennævnte tegn på trivsel. Hvis dit barn ikke trives, er det vigtigt at prøve at finde den underliggende årsag og gøre noget ved den (2).   

 


Referencer

1: Monitoreringen af vækst hos 0¬5 årige børn. Vejledning til sundhedsplejersker og prak- tiserende læger [Sundhedsstyrelsen 2015].  

Sundhedsstyrelsen. (2018). Amning - en håndbog for sundhedspersonale . København : Sundhedsstyrelsen.