Generalforsamling 2024

23. marts 2024  11.00-17.00
Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C
Fotos fra generalforsamlingen i 2023

Fotos fra generalforsamlingen i 2023

Generalforsamling 2024

Forældre og Fødsel har lørdag den 23. marts 2024 afholdt generalforsamling. Tak til de fremmødte medlemmer, gæster og oplægsholdere for en berigende dag!

Årets tema: Fødendes selvbestemmelse - fra fælles beslutningstagen til frifødsel
På generalforsamlingen satte vi fokus på fødendes selvbestemmelsesret med følgende indlæg:

 • Fødendes rettigheder - De juridiske rammer for fødende selvbestemmelsesret og mulighed for frie valg. Oplæg v. Margrethe Nielsen, jordemoder, cand. scient soc. og ph.d., tidligere lektor ved jordemoderuddannelsen i København.
  Margrethe vil beskrive de gravide og fødendes rettigheder, som de fremgår af den aktuelle lovgivning. Det gælder det informerede samtykke, tavshedspligt, retten til jordemoderhjælp, og vil endvidere komme ind på jordemoderens virksomhedsområde og hendes pligter i relation til fødsler.
 • Fødendes selvbestemmelse - Hvordan kan det understøttes i praksis? Oplæg v. Karen Bøhrnsen, jordemoder og kandidat i jordemodervidenskab, IBCLC og bestyrelsesmedlem i Forældre og Fødsel.
  Karen vil fortælle om et studie om kvinders autonomi, om fælles beslutningstagen og om beslutningsstøtteværktøjer. Karen har fungeret som jordemoder i 18 år og har siden sine spæde jordemoderår haft særlig fokus på kvinders autonomi. Det bedste Karen ved er, når kvinder går opløftet og styrket ud af en fødestue.
 • Private jordemødre og fødendes frie valg - en moderne heksejagt? Oplæg v. Ann-Emilie Augustinus, privatpraktiserende jordemoder
  Med baggrund i sine egne oplevelser, vil Ann-Emilie belyse hvordan hun har oplevet urimelighederne i, at private jordemødre bliver klemt i forhold til at kunne støtte kvinder, der ønsker at føde uden hjælp fra det offentlige sundhedssystem og hvilke konsekvenser, det har, for de kvinder, der ønsker noget andet end hvad det offentlige kan tilbyde.

Panelsamtale
Generalforsamlingen bød også på en panelsamtale med tre fødende kvinder om deres oplevelser med selvbestemmelse - eller manglen på samme - i deres graviditets- og fødselsforløb.

Panelet bestod af:

 • Sofie Markvard Wiens
  Sofie har tre vidt forskellige fødsler på cv'et. En på Skejby, en derhjemme, en på Horsens. Alle tre gange har hun været heldig at være tilknyttet kendt jordemoderordning, hvilket hun mener har været godt for samarbejdet omkring de beslutninger der skulle træffes undervejs - om blandt andet fødested og igangsættelse. Sofie sidder i bestyrelsen af Forældre og Fødsel, har en kandidat i folkesundhedsvidenskab og er pt. hjemmegående med sin yngste.

 • Signe Amalie Pålsson Nordsted
  Signe er mor til en 2-årig og en 5-årig, næstforkvinde i Forældre og Fødsel, uddannelsesleder for ammerådgivningen, teknoantropolog og kommende sygeplejerske. Signe vil bidrage med sit perspektiv på autonomi og medbestemmelse i mødet med sundhedsvæsnets anbefalinger til fødende med højt BMI.

 • Anna Frida Andersen
  Anna Frida er mor til tre på 8, 6 og 1. Idéhistoriker og yogaunderviser. Anna Frida vil bidrage med sin erfaring med at være 'risikofødende' i systemet og derfor vælge det helt fra i sin tredje graviditet og i stedet vælge en frifødsel. 

Ny bestyrelse
Generalforsamlingen resulterede også i en ny og fuldtallig bestyrelse, bestående af 7 bestyrelsesmedlemmer, herunder 2 nye samt 2 nye suppleanter. Du kan læse om bestyrelsen her.

Referat og beretning
Referatet fra generalforsamlingen kan læses her. Slides fra formandens beretning kan ses her

Dagsordensmateriale
Du kan læse mere om dagsordenen og de vedtagne forslag i materialet herunder.