Generalforsamling 2022

26. marts 2022  Kl. 10.30-17.30
Coworking Plus, Kochsgade 31 C, 5000 Odense C
Den nye bestyrelse efter generalforsamlingen 2022. Fra venstre: Henriette Vesterager Funder-Schmidt, bestyrelsesmedlem, Daily Snow Leth, bestyrelsesmedlem, Christiane Falke Bjerregaard-Laursen, bestyrelsesmedlem, Cecilie Thorup, suppleant, Signe Nordsted, næstforkvinde, Karen Børhnsen, bestyrelsesmedlem, Mie Ryborg-Larsen, forkvinde, Sofie Maria Markvard, suppleant, Natasja Asdal, bestyrelsesmedlem

Den nye bestyrelse efter generalforsamlingen 2022. Fra venstre: Henriette Vesterager Funder-Schmidt, bestyrelsesmedlem, Daily Snow Leth, bestyrelsesmedlem, Christiane Falke Bjerregaard-Laursen, bestyrelsesmedlem, Cecilie Thorup, suppleant, Signe Nordsted, næstforkvinde, Karen Børhnsen, bestyrelsesmedlem, Mie Ryborg-Larsen, forkvinde, Sofie Maria Markvard, suppleant, Natasja Asdal, bestyrelsesmedlem

Forældre og Fødsels generalforsamling 2022

Forældre og Fødsel havde generalforsamling lørdag den 26. marts 2022. Vi siger tak til de fremmødte for en berigende dag, hvor vi:

 • Fik valgt en ny bestyrelse bestående af både nye og gamle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Lyttede til et øjenåbnende oplæg om igangsættelse af fødsler af jordemoder og Ph.D. Eva Rydahl
 • Godkendte diverse beslutninger, der hører sig til på en generalforsamling, som fx årsregnskab for 2021, budget for 2022, fastsættelse af kontingent og valg af revisor
 • Delte vores drømme om fremtidige mål og aktiviteter i foreningen, som den nye bestyrelse skal arbejde videre med
 • Besluttede at donere 10.000 kr til udsatte og nødlidende gravide og fødende i Ukraine og andre dele af verden.
 • Fejrede certificeringen af nye ammerådgivere i vores frivillige ammerådgiverkorps

Du kan finde referatet og alt materialet fra generalforsamlingen herunder.

De nye ammerådgivere, Roea og Natasja, sammen med bestyrelsens ansvarlige for Forældre og Fødsels ammerådgiverkorps og uddannelse, Signe og Karen.

De nye ammerådgivere, Roea og Natasja, sammen med bestyrelsens ansvarlige for Forældre og Fødsels ammerådgiverkorps og uddannelse, Signe og Karen.

Materiale fra generalforsamlingen

Her finder du dagsorden og bilag til generalforsamlingen 

 1. Revideret dagsorden
 2. Årsrapport 2021, Deloitte (årsregnskab)
 3. Rapportering fra revisor - 2021
 4. Indkomne forslag
 5. Budget 2022
 6. Ændringsforslag til budget 2022
 7. Vedtægter

Referat og oplæg

 1. Referat fra generalforsamlingen
 2. Formandens årsberetning 2021/2022
 3. Kassererens beretning
 4. Oplæg om igangsættelse af fødsler af Eva Rydahl