Privatlivs- og cookiepolitik

Privatliv og dine rettigheder

Forældre og Fødsel prioriterer datasikkerhed højt. Derfor indsamler vi kun de oplysninger, der er højst nødvendige for at vi kan drive vores forening på en meningsfuld måde for vores medlemmer. Vi sletter oplysningerne, så snart de ikke længere er relevante. Medlemsoplysninger er relevante for at vi kan give dig en meningsfuld oplevelse i foreningen, indkalde til møder og kontrollere, at det kun er medlemmer, der stemmer til møderne.

Vi indsamler data på følgende måder:

 • Via nyhedsbrevsformular
 • Via indmeldelsesformular
 • Ved telefonsamtaler eller sms, f.eks. ifm. ammerådgivning
 • Via hjemmesiden ved spørgsmål modtaget i ammerådgivningsbrevkassen (formular)
 • Ved indsamling af kommentarer og beskeder via sociale medier

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:
 • Kontraktretlig hjemmel; databeskyttelsesforordningen artikel 6, 1(b), når du tilmelder dig foreningen via formular, eller kontakter os via ammerådgivningens formularer eller telefon.
 • Samtykke; databeskyttelsesforordningen artikel 6, 1(a), ved tilmelding til nyhedsbreve.
  Ved brug af samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at trykke på afmeld i nyhedsbrevet, eller sende en mail til fogf@fogf.dk
 • Hvis den registrerede har tydeligvis selv offentliggjort oplysningerne, herunder også følsomme personoplysninger, f.eks. i en kommentar på Facebook, behandler vi disse oplysninger som udgangspunkt uden samtykke. Disse bliver som regel pseudonymiseret. I de her tilfælde, er der som regel tale om vidnesbyrd, personlige erfaringer, eller andet, Forældre og Fødsel kan bruge som eksempler og bevis i vores arbejde for bedre forhold for fødende familier.

  Hvis du vælger at trække samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke, og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere omkring samtykke på Datatilsynets hjemmeside, her.


Hvilke personoplysninger indsamler Forældre og Fødsel?

 • Almindelige personoplysninger i forbindelse med tilmelding til forening og nyhedsbrev.
 • Følsomme oplysninger ved indsamling af vidnesbyrd og ammerådgivning, i de tilfælde hvor der er tale om helbredsoplysninger.

 

Hvordan behandler foreningen dine oplysninger?
Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed. Adgang til oplysningerne er som regel begrænset til kasserer og formand. Øvrige medlemmer af bestyrelsen eller udvalg, nedsat af bestyrelsen, kan få adgang til dine oplysninger, hvis det er relevant for foreningens arbejde.

For at kunne registrere vores medlemmer, tage i mod betaling og udsende nyhedsbreve bruger vi følgende underdatabehandlere: 
QuickPay
Simply.com
CampaignMonitor

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer data på servere, der er hostet hos Simply.com. Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe dette er relevant. Derefter bliver de slettet. Vi lægger stor vægt på, vi kun indsamler oplysninger, der er vigtige for arbejdet, jf. princippet om dataminimering.

Dine rettigheder
Forældre og Fødsel vægter dine rettigheder højt. Jf. Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, har du bl.a. ret til følgende:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig.
  Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  Ret til sletning
 • I særlige tilfælde har du ret til få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  Ret til begrænsning af behandling
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  Ret til indsigelse
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  Ret til at overføre oplysninger (dataportabilitet)
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få disse personoplysninger overført fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder – www.datatilsynet.dk . 


Cookies
Vi bruger ikke cookies, andre end dem, der er højst nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere.

Kontakt
Hvis du skulle have yderligere spørgsmål, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at henvende dig til Forældre og Fødsels bestyrelse.
Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan ske til Datatilsynet på telefon 33 19 32 00 eller på dt@datatilsynet.dk .


Opdatering af denne politik
Tingene sker hurtigt på internettet. Derfor kan vi være nødt til at opdatere denne politik. Det sker som regel uden at vi annoncerer det. Ved større ændringer, hvor det er relevant at gøre vores medlemmer opmærksomme på ændret praksis, lægger vi en nyhed op på vores hjemmeside angående dette.

Denne politik er senest opdateret den 2. juni 2024.