Generalforsamling 2023

25. marts 2023  10.30-17.30
Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C
Fotos fra generalforsamlingen i 2022

Fotos fra generalforsamlingen i 2022

Generalforsamling 2023

Forældre og Fødsel har lørdag den 25. marts 2023 afholdt generalforsamling. Vi siger tak til de fremmødte medlemmer, gæster og oplægsholdere for en berigende dag.

På generalforsamlingen blev der blandt andet:

  • Uddelt to ærespriser - en til journalist Katrine Rosenbæk for hendes store arbejde med dækning af fødeområdet for Femina og en til medlem og bestyrelsesmedlem Karen Bøhrnsen, som i år kan fejre 25 års jubilæum som aktiv i foreningen og som de seneste år har ydet en ekstraordinært stor indsats for vores gratis ammerådgivningstilbud, som koordinator, som brevkasseredaktør og som frivillig ammerådgiver, når det har brændt på. 
  • Vedtaget en frivilligpolitik
  • Sat nye mål for foreningens arbejde for skabe bedre forhold for kommende og nye familier i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel
  • Besluttet at sætte fokus på det informerede samtykke det kommende år, blandt andet gennem en oplysningsindsats
  • Sammensat en ny bestyrelse, bestående af kendte ansigter, da dem der genopstillede blev genvalgt.
  • Certificeret en ny ammerådgiver til det frivillige ammerådgiverkorps 

Du kan læse mere om de vedtagne forslag i materialet herunder. Referatet fra generalforsamlingen kan læses her. Slides fra formandens beretning kan ses her.

Materiale til generalforsamlingen