Partnerens rolle

Forfatter Maj-Brit Birch Lykkegaard, Ergoterapeut, IBCLC, CEO ‘AmmeErgo’ (juni 2021)

Faktaboks

  • Vær anderkendende og vis din kærlighed, omsorg og indføling
  • Sørg for at de praktiske opgaver i hjemmet bliver ordnet
  • Giv brugbar feedback omkring amningen
Partneren sidder hud mod hud med det nyfødte barn

Partneren sidder hud mod hud med det nyfødte barn

Partner til en ammende 
Som partner til en ammende kvinde har du større indflydelse på ammeforløbet end sundhedspersonalet. Studier viser, at hvis kvinden føler sig støttet i at amme, og hvis partneren involveres i ammevejledningen, er der flere der opstarter amning, og flere der ammer eksklusivt i længere tid, også selvom der skulle opstå ammeproblemer (1). Der er fire forskellige måder, du kan vise din støtte på; følelsesmæssig støtte, praktisk støtte, oplysende støtte og vurderende støtte (2).  

Aktiv rolle
Generelt er fædre meget positive overfor amningen og vil gerne spille en aktiv rolle i selve gennemførslen af ammeforløbet. Nogle fædre føler dog, at amningen gør dem betydningsløse og beskriver sig selv som en outsider eller et tredje hjul (3). Det kan være svært for dig som partner at finde ud af, hvordan du bedst hjælper. Derfor har vi samlet nogle forslag til, hvad du kan gøre, som kan hjælpe jer lidt på vej: 

  • Vær anerkendende og vis din kærlighed, omsorg og indføling. Tilbyd en hånd på skulderen, når du kan se, hun spænder op. Fortæl hende, at hun klarer det flot. Stryg hende over håret, giv hende en fodmassage, mens hun ammer, eller andet du ved gør hende glad, eller får hende til at slappe af.  
  • Sørg for at de praktiske opgaver i hjemmet bliver ordnet. Enten ved at uddelegere opgaver til familiemedlemmer eller venner, der kommer på barselsbesøg, eller ved selv at gøre det. Det kan fx dreje sig om at få vasket tøj, gjort rent, handlet ind og lavet mad. Det kan også være dig, der sørger for, der er ro omkring mor og baby når der ammes, at du henter et glas vand til hende, sørger for hun sidder eller ligger godt, henter puder osv. Nogle får en rutine med at det er partneren, der lægger barnet til og bøvser barnet efter amningen. Det kan også være dig, der koordinerer barselsbesøg og sætter grænser for, hvornår og hvor længe besøgene kan vare. At tale forventninger til pårørende og barselsbesøg igennem inden fødslen, kan gøre det lettere at sætte grænser, når barnet er født. 
  • Sæt dig ind i de praktiske ting omkring amning. Måske kan I gå på et ammeforberedende kursus sammen inden fødslen? Det kan give både dig selv og den ammende kvinde ro at vide de grundlæggende ting omkring amning. Fx hvordan barnet kan lægges til for at opnå en god sutteteknik, hvilke ammestillinger I kan prøve, hvordan man undgår mælkeknuder og brystbetændelse, hvilke tegn barnet udviser, når det er klar til at sutte osv. Der findes flere gode ammeforberedende kurser rundt omkring i landet, som kan tages på hold eller gennem et online kursus. Du kan læse flere gode råd her på Forældre og Fødsels hjemmeside. Når du har sat dig ind i Amningens ABC, kan du bedre give gode råd og vejlede din kvinde hvis der opstår problemer med amningen. Du har også mulighed for at ringe til vores anonyme ammerådgivning, hvis du har brug for en snak om amning, eller du kan se, at du og din kvinde har brug for yderligere hjælp og vejledning.  
  • Det kan være rart for kvinden at få brugbar feedback fra dig til at vurdere, hvordan det går med amningen. Hun kan fx spørge dig, om barnets underlæbe er krænget ud over areola, om du også kan høre synkelyde, eller om barnets næsebor går fri af brystet. På den måde kan I bruge hinanden og være fælles om at få amningen til at lykkes.  

Tilknytning
Måske har du et ønske om, at jeres barn skal ernæres ved flaskegivning, da det giver dig mulighed for selv at give barnet mad. Du kan have en oplevelse af, at det øger din tilknytning til barnet. Kontakt og tilknytning opnås ved at være tilstedeværende, opmærksom og indlevende, og det kan du fint være, når du støtter op om amningen som beskrevet ovenfor. Derudover kan dagligdagsaktiviteter som bl.a. bleskift, putning, badning og hud-mod-hud kontakt også øge din oplevelse af tilknytning til barnet. 

 


Kilder

1: Wambach K. The Familial and Social Context of Breastfeeding, I: Wambach K, Spencer B, Breastfeeding and Human Lactation, 6th edition. Burlington MA: Jones and Bartlett Learning; 2021. p. 763-67. 

2: Eldredge LKB. Planning health promotion programs – An Intervention Mapping Approach. Jossey-Bass Public Health; 2011. 

3: Fägerskiöld A. A change in life as experienced by first‐time fathers. Scandinavian Journal of Caring Science 1998;(22):64-71.